هميشه لحظه های با تو بودن پيش رومه

چه سخته بی تو موندن ! چه سخته بی تو رفتن!

تمومه لحظه های باور من

 

 

==============Click to view or critique================

===================

=======

آ

/ 0 نظر / 5 بازدید