آیینه

یوسف مصری را دوستی از سفر رسیده گفت:
"جهت من چه ارمغان آوردی؟"
گفت: "چیست که تو را نیست و بدان محتاجی؟ از جهت آن‌که از تو خوب‌تر هیچ نیست، آینه آوردم تا هر لحظه روی خود را در وی مطالعه کنی."
 
چیست که حق تعالی را نیست و او را بدان احتیاج است؟
پیش حق تعالی، دل روشنی می‌باید بردن تا در وی خود را ببیند.
 
فیه ما فیه - حضرت مولانا

/ 1 نظر / 20 بازدید
هادی

می بینم که دوباره می نویسی. انگیزه چه می کنه [چشمک]