سرود آ فرينش

دراغازهيچ نبود كلمه بود وان كلمه خدابود
و(كلمه) بي زباني كه بخواندش وبي (انديشه) اي كه بداندش چگونه مي تواندبود؟
وخدايكي بودوجزخداهيچ نبود
وبا(نبودن )چگونه ميتوان( بودن)؟
وخدابود وبااوعدم
وعدم گوش نداشت
حرفهائ هست براي( گفتن)
كه اگر گوشي نبود نمي گوئيم
وحرفهائي هست براي( نگفتن)
حرفهائي كه هرگزسربه ( ابتذال گفتن ) فرود نمي ارند
حرفهائي شگفت زيبا واهورائي همين هايند
وسرمايه ماورائي هركسي به اندازه حرفهائي است كه براي نگفتن دارد
حرفهاي بي تاب وطاقت فرسا
كه همچون زبانه هاي بيقرار اتشند
وكلماتش هر يك انفجاري رابه بند كشيده اند!
كلماتيكه پاره هاي ( بودن ) ادمي اند...
اينان همواره در جستجوي ( مخاطب ) خويشند
اگر يافتند يافته مي شوند...
...و/ 4 نظر / 3 بازدید
asrar

have good time

هادي نيلي

اميد وارم دل مشغوليهاي شما راهكاري يا روزنه براي ديگران باشد. البته اينكه با نام خود وب لاگ سواخته ايد نشان دهنده صداقت شما ست ولي مخاطب بايد از مطالب وب لاگ پي به فكر و انديشه يا حتي وجود فيزيكي او ببرد

homan

i love you sanaz

لیدا میرزامحمدی

هميشه اميدواری و تحرک می بخشيد.ادم نمی تواند حرفهایتان را نادیده بگیرد .امیدوارم روزی برای همه ادمهای جورواجور پیام و هدیه داشته باشید