خداحافظ رفیق

دلگیرم از رفیق ،

که روزی بزرگ می خواندت ، روزی رفیق و روزی ...

وقتی تازیانه های تلخ رفاقت به جان اصابت می کند ،

جاری می شود ، تکثیر می شود تا به دل بنشیند ،

زخمی بنشاند

و

مغلوبت کند

و چه بسیارند رفیقان

/ 0 نظر / 21 بازدید