مادر

مادر
مادر من,نور چشم هستي من
ساغر خوشبختي من مستي من
مادر من اميدم بي توسرابه
يه حباب روي اب زندگيم بي تو خرابه
تو به رسم قصه عشق تو گوش من صدا كردي
دلم رو با رموز مهر اشنا كردي
تو مي گفتي تو اين دنيا فقط خوبيست كه مي مونه
با خو بيها ت دلامونا با صفا كردي
چه شبهايي نخوا بيدي برام تا صبح دعا كردي
واسه خوابم تو اي مادر لالالالالالاكردي
واسه فردام دعا كردي
حضور خوب تو به خونمون صفا ميده
صدات وقتي كه مي پيچه به قلبامون جلا مي ده
اگر روزي همه گلها يا سمن باشه
دلم مي خواد تمومش به پاي يار من باشه
مادر من ,مادرمن, مادرمن , مادرمن, مادرمن,مادرمن,مادرمن,مادرمن.
تو به رسم قصه عشق تو گوش من صدا كردي
دلم رو با رموز مهر اشنا كردي
تو مي گفتي تو اين دنيا فقط خوبيست كه مي مونه
با خوبيها ت دلامونا با صفا كردي
چه شبهايي نخوابيدي برام تا صبح دعا كردي
واسه خوابم تو اي مادر لالالالالالاكردي
واسه فردام دعا كردي
حضور خوب تو به خونمون صفا ميده
صدات وقتي كه مي پيچه به قلبامون جلا ميده
اگه روزي همه گلها ياسمن باشه
دلم مي خواد تمومش به پاي يار من باشه
مادرمن,مادرمن,مادرمن,مادرمن ,مادرمن,مادرمن,مادرمن.مادرمن


/ 1 نظر / 9 بازدید
ashena

سلام خوب بود ولي ... از ماد ر هر چه بگويي كم است...