بنام خدا
با سلام
آنچه مي خوانيد نكاتي در مورد فن بيان است از مجموعه سخنرانيهاي دكتر صرافي زاده
1.عدم استفاده ازحركتهاي بيهوده -امااستفاده مناسب حركت با صحبتها اشكالي ندارد .
2.ازلحن صحبت كسي هرگزتقليد نكنيد .
3.لحن صدا, كوتاه وبلند بودن تن صداتاثير بسيار دارد كجاهاكوتاه وكجاهابلند حرف زدن بسيار مهم است.
4.گوش كردن دقيق به صحبت ديگران هديه است به او.
5.بايد توانايي گوش كردن رادر خود ايجاد كنيد.
6.گفتن جان كندن است و شنيدن جان پروردن .
7.نشنيدن ا نگيزه گوينده راصفر مي كند.
8.درهر گفتگويي بايد اطلاعات عمومي زيادي داشته باشيد.
9.چيزي كه نمي دانيم را نبايد درمورد ان صحبت كنيم.
10.اشعاري كه غم را انتقال مي دهند .اشعارپاك ومثبتي
نيستند .
11.اشعار افرادي كه انسانهاي سالمي نبودند هرگز كارساز
نيستند ونخوانيد .
12.عدم دسترسي به شادي واقعي مارا به سوي شاديهاي
كاذب سوق داده است.
13.انديشه كاذب تا تير بر زبان وبلعكس دارد.
14.كش دار صحبت كردن ان همه با لهجه اصفهاني بسيار بد است -اما لهجه در هر صورت با يدحفظ شود.
15.هيچكس بردر خانه نخواهد كوبيد-هيچ كس چون تو نخواهدروييد-ما توانا تر از انيم كه مي پنداريم. خانه خلوت تر از ان است كه مي پنداري- سايه سنگين تر از ان است كه مي پنداري.
16. 30%دقت بيداري ماصرف گفتگو مي شود ما به طور متوسط 120كلمه در دقيقه بيان و366كلمه در دقيقه قدرت گوش كر دن داريم.
17.بطور متوسط در يك سخنراني ما 60% صحبت طرف
را مي شنويم - 40% ان يادمان مي رود- 20%را بخا طر
مي سپار يم .
18.در هرگفتگويي اثار خود را به همراه داشته باشيد. چون براي معرفي- ونيز حرفي براي گفتن. (به شما اعتماد به نفس مي دهد).
19. در هر گفتگو يي به مطالب مورد علاقه خويش بپردازيد.
20. زنان : اطلاعات شخصي خويش را سريعا بروز مي دهند.
نترس تر از مردانند- كلامشان جايگزين ضغم جسمي انها
است
21. مردان : رتابت جوانه- سعي دارند غايب شوند-ازخانمها بايد تعريف عمومي كرد. انها دنبال توجه خاصيند.
22. مردان در ارتباط سريعا صحبت مي كنند. قبل از بر قراري ارتباط از ان شناسايي لازم داشته باشيد.
23.با صفر مطلق جلو نرويد- دركلامتان از "يعني " " به عبارت ديگر" "شايد" استفاده نكنيد
24. قبل از صحبت كردن مطالب مورد ارائه رايادداشت كنيد.
25. هنگام صجبت كردن تبسم داشته باشيد.
26. كاري نكنيد كه موجب دانش منفي طرف مقابل شود.
27. از واژه هاي سنگين بپر هيزيد.
28. اقتصاد را رعايت كنيد.
29. وقت ديگران رابيهوده نگيريد .
30 . ايجاد انگيزه در طرف مقابل براي شنيدن كنيد.
31. باسوئل از طرف مقابل اورا براي ادامه تشويق كنيد.(مشاركت)
32. يك زن متين وبا وقار توجه ديگران را جلب مي كند .
33. كنترل رفتارتان راازدست ندهيد .
34. مسر باشيد ولي مجادله براي رسيدن به نتيجه نكنيد.
35. با دريافت اولين علائم عدم نتيجه , هرگز تسليم نشويد
36. فرصت دادن براي تنيجه گرفتن (صبرداشته باشيد).
37. در موضو عات عقيده اي و سياسي هرگز وارد بحث نشويد .
38. گذرا فكر نكنيد . فكرتان هدفمند باشد ونيز گفتگويتان
39. نسبت به مطالبي كه نمي دانيد موضوع صحبت را باز نكنيد .
40. عقايد ذهني خود را اثبات نكنيد
41. تفاوتهاي پستي و مقامي از موانع ارتباط است.
42.انتظار نداشته با شيد طرف مقابل سطح شعور شما را داشته باشد .
43. قدرت تحمل ومدارا كردن با تفاوتها را داشته باشيد .
44. تناقض بين حرف وعمل نباشد .
45. براي گرفتن توجه ديگري بايد هزينه بپردازيد .
45. خودتان را با نفرات سازگار كنيد.
46. اگر "منظورت چيه"دركلامت استفاده كرد نتوانسته است كلام را منتقل كند طرف گريپاژ كرده است.
47.ارتباط : به منظور تفاهم وارتباط متقابل است.
48.تشويق كردن ديگران براي عمل به فكر شما اين يعني موفقيت در ارتباط .
49. كتاب حركات بدن را درفرهنگهاي مختلف را حتما بخوانيد .( در ايران آستين بالا زدن يعني شروع كار در فرانسه يعني استراحت).
50. در كلام كمتر در مورد اعتقادات وارزشها حرف بزنيد .
51. هرگز با كنايه صحبت نكنيد _ بذله گويي با تمسخر فرق مي كند .
52. از تعارف خودداري كنيد .
53. دل با زبان يكي بايد باشد .
54. با ديدتازه به مسا ئل نگاه كنيد .
55. هميشه قلم وكاغذ همراه داشته باشيد .
56. اگر مهم بودن جلسه مطرح است دوربين عكاسي_
فيلمبرداري _ضبط صوت همراه داشته باشيد .
56. داوري زود رس نداشته باشيد .
57. خود خواه باشيد ولي آشكارش نكنيد .
58. به محتواي كلام توجه كنيد .
59. خونسردي خود را حفظ كنيد .
60. وسواس نداشته باشيد .
61. در مقابل حواس پرتي مقابله كنيد .(تمركز)
62. سوئالاتي را مطرح كنيد كه نشان دهد واقعا به حرف او گوش داده ايد .
63. هر چند وقت يكبار صحبت خود را خلاصه كنيد .
64. از كلمات " اگر من به جاي تو بودم " هرگز استفاده نكنيد .
65. علايق و كارش را بپرسيد (.شناسايي روحيات).
.....(ادامه دارد).....

www.movafaghiat.com
www.rahpooyan.com
www.parssky.com
www.cs.rpi.edu/%7Eyoussefi/cool/khiabankhabha.html

/ 0 نظر / 6 بازدید