Click to view or critiqueمرا با کوله  باری  از  درد رها کن و با خود باش ای  تمام تازيانه های  خورشيد .

 بر استواری  خود  ببال  ومرا کمی  چند  در  آغوش  بگير 

فردا  را که  حاجت ........  

/ 0 نظر / 5 بازدید