۱۵ شعبان

بارون
هديه مي كنن ابراي بهار
در وگوهر اسموني رو
از تو با غچه ها مي خونن گلا
باز ترانه مهربوني هرو
از كوچه مياد باز صداي پاش
مي زنه به شيشه با قطره مي پيچه صداش توهر خونه
باز بارونه , بارونه , بارونه , بارونه , بارونه
برگا پاك از غبار غم
بي تازگي ميده سبزه زار
دونه هاي شبنم رو برگ
شاخه گلي مونده يادگار
از كوچه باز مياد باز صداي پاش
مي زنه به شيشه با قطره هاش
مي پيچه صداش تو كوچه هاش
باز بارونه , بارونه , بارونه ,بارونه ,بارونه
بيا تا بارون باشيم تاكه
از غبار غم پاك كنيم دلها رو
تا كه از عاطفه سيراب كنيم گلها رو
تا مثه رنگين كمونا موقع رفتن بارون
توي اسمون دلها بمونن خاطره هامون
بيا تا بارون باشيم , بيا تا بارون باشيم


/ 0 نظر / 9 بازدید