عكاسي ديجيتال

عكاسي ديجيتال پديده نسبتا جديدي است، اما اين پديده هم مانند ساير پديده هاي ديجيتال از سرعت تغيير و تحول بالايي برخوردار است. اين تغيير و تحول جدا از جنبه هاي فني و تكنولوژيك، در شيوه ارتباط مردم  و عكاسان با پديده تصويرگري ديجيتال نيز تاثير خواهد گذاشت. اگر تا ديروز گرفتن دوربين در نزديكي صورت و چسباندن يك چشم به منظره ياب آن  بديهي ترين و اصلي ترين نماد عكس گرفتن به شمار مي رفت امروز و با توجه به نمايش هم زمان منظره در صفحه نمايش LCD دوربين هاي ديجيتال، تغيير عمده و واضحي در شيوه عكس گرفتن مردم اتفاق افتاده است.
استفاده از لنز هاي مختلف با فواصل كانوني گوناگون، لزوم نورسنجي و فوكوس يك دست و با دقت در تمام تك عكس ها  و استفاده از سه پايه و ديگر تجهيزات جانبي و همچنين نياز به اندكي  دانش و آگاهي از فيزيك نور براي رفع خطاها و تهيه عكس هاي پانوراماي 180 و 360 درجه، عملا امكان تهيه عكس پانوراما را براي  افراد معمولي  ناممكن كرده بود.

پس از به بازار آمدن دوربين هاي ديجيتال نرم افزار هايي نيز در كنار آنها و در بعضي موارد حتي توسط سازندگان دوربين ها و همراه با آنها عرضه شد  كه امكان تهيه عكس پانوراما را براي كاربران معمولي نيز فراهم مي كرد، كافي بود تا شما در نقطه اي بايستيد و در حالي كه دوربين ديجيتال تان را در سطحي ثابت روي دست گرفته و  يا روي سه پايه قرار داده ايد اندك اندك به يك سمت خود بچرخيد و طي يك دور كامل 360 درجه، در هر توقف عكسي بگيريد كه بين 20 تا 30 درصد از آن با عكس قبلي يكسان  بوده  و هم پوشاني داشته باشد.

/ 1 نظر / 4 بازدید
marjan

شيارهای در هم خاک خيس هق هق ناودان اين بام باران بسيار ديده است