ظرف شکسته

دلم برای لیلی تنگ شده است

سراغش را از باد گرفتم

و ازستاره ای که مجنون برایش ، دستچین کرده بود

گندمزار مرا بیادش می اندازد

خوشه خوشه ناز

ساقه ساقه نیاز

خرمن خرمن سوز و گداز

کسی از دل لیلی خبر دارد ؟

لیلی در دلش کز کرده

مجنون اما دنبال بچه آهویی است

که چشمانی لیلی وار دارد

لیلی چه تنهاست

لیلی همیشه عاشقی را حسرت می کشد

صحرا می گوید

لیلی ، همیشه معشوق بوده است

اما دلش چیز دیگری زمزمه کرد

لیلی عاشق است .

/ 1 نظر / 25 بازدید