بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت
گفتمش: در عین وصل، این ناله و فریادچیست؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

و اندر آن برگ و نوا، خوش ناله‌های زارداشت
 
گفت: ما را جلوه معشوق بر این كارداشت

 

/ 0 نظر / 5 بازدید