بررسي ميزان و عوامل بهره مندي روزنامه نگاران شهر تهران از بزرگراه اطلاعاتي

(اينترنت)

پژوهشگر

:امير عبدالرضا سپنجي

عنوان پايان نامه

:بررسي ميزان و عوامل بهره مندي روزنامه نگاران شهر تهران از بزرگراه اطلاعاتي (اينترنت)

استاد راهنما

: اقاي علي اصغر كيا

استاد مشاور

: اقاي حسشنعلي افخمي

سال

81-82

دانشگاه علامه طبا طبايي دانشگاه علوم اجتماعي رشته ارتباطات اجتماعي

چكيده

: مساله اصلي در اين بررسي پاسخ به اين پرسش است كه :روزنامه نگاران به چه ميزان و با چه دلايل و رويكردهايي از اطلاعات شبكه اينترنت به عنوان اصلي ترين ابزاردريافت اخبار اطلاعات و تحليل هاي مختلف در عصر حاضر استفاده ميكنند؟روش تحقيق پيمايشي و پرسشنامه، ابزار جمع اوري بوده است كه در 13 روزنامه بوسيله 212 روزنامه نگار پرسشنامه پر شده است

بيش از

85% از پاسخگويان به كامپيوتر و 78% به اينترنت دسترسي داشته اند، ضمن انكه عدم توانايي مالي دليل عمده عدم استفاده از اينترنت بوده است.

ميانگين استفاده هفتگي روزنامه نگاران از اينترنت بيش از

3 روز در هفته و كمتر از يك ساعت به صورت روزانه مصاحبه شده است .تمايل 97% از روزنامه نگاران براي استفاده از اينترنت بيش از 3 روز در هفته و كمتر از يك ساعت به صورت روزانه بوده است

تمايل

97% از روزنامه نگاران براي استفاده از اينترنت بيش ازحد متوسط بوده و عمده ترين انگيزه انان دريافت اطلاعات از اين شبكه است.

اكثر روزنامه نگاران در حد متوسط از اينترنت براي نگارش مطالبشان استفاده كرده اند؛ ضمن انكه استفاده از اين شبكه جهاني براي تمامي روزنامه نگاران ضروري دانسته شده است

.

ارزيابي اكثر پاسخگويان از سياستهاي دولت ايران براي استفاده ار اينترنت ضعيف بوده است

.

در مجموع بيشترين استفاده از اينترنت مربوط به

روزنامه هاي افرينش و بنيان است

.

روزنامه همشهري نيز از طريق ماهواره با اينترنت ارتباط داشته است

.

سايتهاي ياهو، بي بي سي ، گويا ،بيشترين در صد مراجعه كننده را در بين روزنامه نگاران تهراني داشته است

.

بين مدرك تحصيلي و استفاده از اينترنت رابط معني داري وجود ندارد واين موضوع بيشتربه عدم اشنايي دارند گان مدرك دانشگاهي با كاربرد از اين پديده اطلاع رساني باز مي گردد

.

همچنين بين متغير هايي چون ميزان استفاده از اينترنت وجنسيت ،روزنامه هاي مختلف و تسهيلات استفاده از اينترنت، سن واستفاده از اينترنت ، همچنين آموزش روزنامه نگاران رابطه معني داري مشاهده نشده است

.

تنظيم

:رضا نصر

/ 0 نظر / 3 بازدید