سلامت را نمي خواهند پاسخ گفت

سلامت را نمي خواهند پاسخ گفت

سرها در گريبان است

کسي سربرنيارد کرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را

.

نگه جز پيش پا را ديد نتواند

،

که ره تاريک و لغزان است

.

وگر دست محبت سوي کس يازي

،

به اکراه آورد دست از بغل بيرون؛

که سرما سخت سوزان است

.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید